IKASTEKO ETA ANTOLATZEKO TEKNIKAK – TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN

Arrastion!! Como de costumbre os ofrecemos los «Talleres de Técnicas de Estudio y Organización» con la finalidad de encontrar estrategias o herramientas que facilitan el proceso de estudio de nuestro alumnado????‍????. «Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida». Reservad vuestra plaza!! Buen fin de semana. ????❄️
———————————————————-
Arrastion!! Ohi bezala, «Ikasteko eta antolatzeko tekniken tailerrak» eskaintzen dizkizuegu, gure ikasleen ikasketa-prozesua errazten duten estrategiak edo tresnak aurkitzeko????‍????. «Errotik ikasten dena ez da inoiz erabat ahazten». Erreserbatu zuen lekua!! Asteburu ona izan.????❄️