¿Conocíais el UNIVERSO DE LAS EMOCIONES????? Se han llegado a contabilizar 535 emociones. Esta representación gráfica, donde arte???? y ciencia???? se unen, nos permite visualizar y comprender el comportamiento como seres humanos y como las 307 emociones representadas interactúan dentro de cada Galaxia????✨.
Iremos viendo las seis existentes: Alegría????, Amor????, Felicidad????, Miedo????, Ira ????y Tristeza????.
Hoy toca el AMOR!!
Recuerda: «El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo❤❤️» «(Gandhi)»
# UniversoDeLasEmociones
—————————————
Ezagutzen zenuten EMOZIOEN UNIBERTSOA ????? 535 emozio zenbatu dira. Irudikapen grafiko hau, non artea???? eta zientzia ???? elkartu egiten diren, gizaki gisa dugun portaera ikusteko eta ulertzeko aukera ematen digu, baita irudikatutako 307 emozioek Galaxia ????✨bakoitzaren barruan nola elkarreragiten duten ulertzeko ere.
Dauden seiak ikusiko ditugu: Poza????, Maitasuna????, Zoriontasuna????, Beldurra????, Haserrea???? eta Tristura????.
Gaur MAITASUNAREN txanda da!!
Gogoratu: «Maitasuna da indarrik apalena, baina munduak duen boteretsuena❤❤️. «(Gandhi)».