La semana pasada «el Correo» hablaba de un aumento de las clases de refuerzo????‍♀️ para estudiantes. De hecho, hoy en día es un apoyo necesario para que l@s jóvenes puedan afrontar con seguridad???? las etapas educativas que se les presentan.

Confirmamos además según nuestras 110 matriculas que los más mayores demandan Ciencias????????, porque les cuestan más y l@s más pequeñ@s solicitan Inglés ???????? para preparar el idioma para un futuro.

«Aprender es como remar contra corriente????: cuando se deja, se retrocede.»

 —————————————

 Joan den astean «El Correo» ikasleentzako errefortzu klaseak ugaritzeaz hitz egin zuen????‍♀️. Izan ere, gaur egun beharrezko laguntza da gazteek aurkezten zaizkien hezkuntza-etapei segurtasunez????aurre egin ahal izateko.

 Gainera, gure 110 matrikulen arabera, zaharrenek Zientziak ????????eskatzen dituztela baieztatzen dugu, gehiago kostatzen zaielako eta gazteagoek ingelesa eskatzen dutelako hizkuntza etorkizunerako prestatzeko???????? .

 «Ikastea korrontearen kontra arraun egitea bezalakoa da????: uzten denean, atzera egiten da. «